Priser

GjerneHjerne er en helprivat klinikk uten driftstilskudd. Det betyr at du som pasient selv betaler full pris for konsultasjonen, også om du har frikort.

  • Første vurdering: 1900 kr
  • Oppfølgingstime: 950 kr
  • Spinalpunksjon: 1700 kr for egne pasienter, 1900 kr for kun spinalpunksjon
  • Egne takster ved bruk av helseforsikring
  • Spesialisterklæringer: salærtakst per time
  • Tidligere kjente pasienter fra annen klinikk (SUS, Forusakutten, Kolibri): 1200 kr
  • Dersom jeg bruker medisinsk utstyr eller medikamenter som ledd i behandlingen, legger jeg til samme takst som det jeg selv har betalt ved innkjøp

GjerneHjerneweb