Om Gry Klevan

GjerneHjerne er en privat nevrologiklinikk initiert, eid og drevet av Gry Klevan.

Om Gry Klevan:

  • Legeutdanning fra Universitetet i Oslo og NTNU
  • Turnustjeneste ved SUS og i Eigersund kommune
  • Assistentlege og overlege ved nevrologisk avdeling ved SUS 1999-2006
  • Spesialist i nevrologi 2005
  • Intern sakkyndig spesialist i nevrologi for Norsk Pasientskadeerstatning
  • Øvrig bakgrunn:
  • For øvrig snill, grei og omgjengelig…
  • Kommer fra Stjørdal i Nord-Trøndelag, uhelbredelig trønder. Miljøtilpasset?

GjerneHjerneweb