Spesialisterklæringer

Jeg påtar meg oppdrag med å gjøre sakkyndige vurderinger/skrive spesialisterklæringer for rettsvesenet, for NAV og for forsikringsselskap. Jeg påtar meg ikke spesialisterklæringer på privat oppdrag, da slike erklæringer tillegges mindre tyngde og ofte oppfattes som for lite objektive.

Ved spesialisterklæringer benyttes NAV sine egne takster eller salærtakst.

GjerneHjerneweb